onsdag 11 mars 2009

Italien är Europas soptipp!

Ena av förra årets mest omtalade böcker förra året var Gomorra av den italienska författaren Roberto Saviano.

Jag har precis läst denna bok. En bok som jag i det stora hela inte fann speciellt bra men den hade vissa kapitel som var fantastiska. Bland annat det sista kapitlet som handlar om sophanteringen i Italien som sköts och missköts av den italienska maffian kallad Camorran.

Nedan följer några helt galna fakta jag fann i boken:

Olaglig avfallashatering bottnar i att företagare med stora företag och även mindre företag till löjligt låga priser vill bli av med sitt avfall, överblivit material som det inte går att utvinna annat än kostnader ur.

Syditalien är slutstation för allt giftigt avfall, de oanvändbara resterna, produktionens bottenras. Om allt avfall som undgått offentlig kontroll samlades på ett ställe, skulle det – enligt en beräkning gjord av den italienska naturskyddsföreningen Legambiente – tillsammans bilda en bergskedja på fjorton miljoner ton: Praktiskt taget som ett 14600 meter högt berg med en bas på tre hektar. Mount Everest är 8 844 meter högt.

På 4 år har den italienska maffian tjänat omkring 44 miljarder euro på den här typen av avfall. En marknad som har ökat med 30% vilket är samma typ av ökning som man även kan se inom kokainmarknaden.

I en by i Italien har man upptäckt ett nedlagt grustag fyllt till brädden med avfall. Det beräknas att mängden avfall som tömts där motsvarar 28 000 långtradare.

När en bonde en dag plöjde sin nyköpta åker började traktorn plötsligt att kärva. Det var som att marken var ovanligt kompakt den dagen. Plötsligt började det dyka upp massa pappers remsor intill traktorn. Det var pengar, tusentals och åter tusentals sedlar som hade grävts fram. Det var söndermalda sedlar som kom från Italiens riksbank. Sedlarna som innehåller en massa bly var nedgrävda i åkern som var ett blomkålsfält.

Från provinsen Milano forslas varje dag 800 ton sopor till Tyskland. Den sammanlagda produktionen av sopor för provinsen är dock 1 300 ton. 500 ton fattas alltså. Ingen vet vart dessa 500 ton tar vägen men sannolikt så sprids de ut över Syditalien.

2006 upptäcktes att kyrkogårdarna gör uppgrävningar med jämna mellanrum och flyttar undan de som legat i jorden i över 40 år. Tillsammans med kistor och annat kyrkogårdsmaterial, inklusive små ljus, borde detta brännas av specialiserade företag. Men kostnaderna anses vara för höga och därför ser kyrkogårdsdirektörerna till så att jorden grävs upp och sprids ut över de italienska åkrarna. Jorden innehåller då såklart gamla kistor och benknotor från flera generationer bakåt.

Bevisligen anser Camorran att de framtida generationerna kan man inte bry sig mindre om. Det är läskigt att se att ett helt land förlorat kontrollen över sina invånare så stort som Italien har. Men det är än läskigare att se eller snarare läsa om att sånt här förekommer utan minsta ångest eller självförakt.

Har ni Läst Gomorra? Vad anser ni om boken?

VAD JAG HAR LÄRT MIG IDAG: I Sverige gör vi av med 4 miljoner ton sopor om året. Detta motsvarar 435 kilo avfall per invånare och år. Tänk om vi ändå kunde kompostera så skulle den siffran lätt halveras.

2 kommentarer:

Lucas Carlsson sa...

Enligt en EU-rapport så slängde svenskarna 518 kg per person i snitt år 2007. Värst i EU 27 var danskarna som slängde 801 kg.

Enligt rapporten komposterade svenskarna 12% av avfallet och återvann 37%. Bäst på kompostering var Österrikarna med 38% och bäst på återvinning var tyskarna med 46%

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/09/31&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

eco chic sa...

Tyvärr tappade jag intresset efter knappt halva boken. Visst är den intressant, men till slut blev jag trött på att läsa om maffians metoder och styrande över allt. Det blev så rörigt med allt och jag tappade tråden.