söndag 15 februari 2009

Klimatnyheter från veckan


Enklare och snabbare handläggning av vindkraft

Regeringen lägger nu fram en rad förslag för att underlätta utbyggnaden av vindkraft i Sverige, skriver Miljödepartementet i ett pressmeddelande. För att förkorta och snabba på handläggningstiderna för vindkraftsetableringar föreslås bland annat att kraven på detaljplan och bygglov i huvudsak slopas när ett vindkraftverk fått tillstånd enligt miljöbalken.

– Vindkraften har byggts ut i snigelfart i Sverige. Regeringens ambitiösa mål om att hälften av energin ska vara förnybar till år 2020 och tiodubbla utbyggnaden av vindkraft kräver enklare tillståndsgivning. Nu tar vi bort stoppklossarna i handläggningen, främst genom att slopa den så kallade dubbelprövningen av vindkraftsärenden, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Reinfeldt förberedde ordförandeskap i Bryssel

Sveriges ordförandeskap i EU närmar sig med stormsteg, skriver EU Direkt. På en gemensam presskonferens i Bryssel med Barroso och Reinfeldt i veckan fick Reinfeldt frågan vad han anser är det viktigaste att uppnå under det svenska ordförandeskapet.

– Det är att få på plats ett internationellt klimatavtal. Vi värmer upp vår jord genom det sätt vi lever på. Idag har vi inte det politiska svaret för att kunna bryta med en utveckling som ökar beroendet av fossila bränslen och ökar utsläppen, sa Reinfeldt.
På presskonferensen kallade Barroso klimatfrågan "vår generations största utmaning".

Stigande temperatur ökar risken i Australien

Det extremt varma vädret, långvarig torka och hårda vindar är faktorer som alla ligger bakom brandkatastrofen i sydöstra Australien. I helgen uppmättes den hittills varmaste temperaturen i regionen, över 47 grader, skriver Svenska Dagbladet.

Sedan 1950 har medeltemperaturen i Australien stigit med 0,9 grader. I takt med att koldioxidutsläppen fortsätter att öka är det sannolikt att det blir ännu varmare. Enligt klimatscenarier väntas de extrema temperaturerna blir vanligare och högre, liksom torka.

– Ju varmare klimatet blir desto större är risken att råka ut för den här sortens värmeböljor, säger Lars Bärring, klimatforskare vid Rossby center på SMHI.

Sveriges 49 miljömäktigaste

Miljöaktuellts läsare och expertjury har rankat de 49 mest inflytelserika personerna som påverkar miljöagendan mest just nu - och under det kommande året.

Christian Azar, professor på Chalmers, är miljömäktigast i Sverige 2009. På andra plats kommer Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen och på tredje plats statsminister Fredrik Reinfeldt.
I en intervju säger Christian Azar att biobränsle och klimatbistånd kommer att bli de stora strategiska miljöfrågorna framöver. Det är viktigt att Sverige och EU fortsätter att leda - om alla väntar på alla händer inget.

Toyota nådde klimatmål 2008

Toyotas satsning på individuella klimatmål för de svenska återförsäljarna har blivit en framgång, skriver Miljö & Utveckling. Det genomsnittliga koldioxidutsläppet för alla nya Toyota-bilar som såldes i Sverige under 2008 blev 145,7 gram koldioxid per kilometer, och därmed bättre än målet för året som var satt till 149,1 g/km.

Klimatmålen för Toyotas svenska återförsäljare infördes hösten 2006 för försäljningsåret 2007. Då låg man på en utsläppsnivå på 163 g/km. För 2009 lägger Toyota ribban ännu högre, med målet att minska det genomsnittliga koldioxidutsläppet för all nybilsförsäljning i landet till 138 g/km.

Michelin storsatsar på solceller

Michelin bygger Europas största solcellsfält på tak, skriver Bilsport.se. När det är färdigt kommer det att täcka deras fabrik i Cueno i Italien med 147 000 kvadratmeter celler. Med en årlig produktion av närmare 10 miljoner kWh, ger solpanelerna el för 2 000 invånare samtidigt som mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären minskar med 1 200 ton per år.

Det här innebär regeringens överenskommelse om energi- och klimatpolitiken

I alliansens klimat- och energiuppgörelse kommer Sverige att ha 10 kärnkraftverk under överskådlig tid. 2030 skall den svenska fordonsflottan vara oberoende av fossila bränslen, skriver Göteborgs-Posten.

År 2050 skall utsläppen av växthusgaser i Sverige vara noll. Olja och kol skall vara försvunna som värmeproducerande energikällor till 2020. Då skall vindkraften svara för en energiproduktion på 30 Terawattimmar (TWh). Elcertifikaten skall byggas ut och motsvara 25 TWh år 2020.

Regeringspartierna föreslår ett effektiviseringsprogram som får kosta 300 miljoner kronor under fem år. Syftet är att effektivisera energianvändningen med 20 procent.

– Det nationella målet på 40 procents utsläppsminskningar gör Sverige unikt ambitiöst i Europa när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Mål sätts också upp för att Sverige år 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Överenskommelsen ger mig en otroligt bra grund för att leda EU i slutförhandlingarna om en ny global klimatöverenskommelse i Köpenhamn i december, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Satelliter ska leta försvunnen koldioxid

Två nya satelliter ska visa vilka länder som är de största koldioxidsyndarna. Sonderna ska kartlägga var på jorden koldioxid släpps ut eller tas upp, något som tidigare bara har uppskattats utifrån ländernas egna siffror och beräkningar, skriver Ny Teknik.

Japan skickade upp satelliten Ibuki den 23:e januari, och den amerikanska motsvarigheten Orbiting Carbon Observatory, lyfter i februari. Men den här gången handlar det inte om en kapplöpning, utan om en gemensam agenda för att hitta ”försvunnen koldioxid”.

Havet är jordens största kolsänka och beräknas ta upp cirka 30 procent av den koldioxid som släpps ut i atmosfären varje år. Mellan 40 och 50 procent av koldioxiden stannar i atmosfären, men de resterande 20-30 procenten vet ingen säkert var de tar vägen. Satelliterna ska hjälpa forskare att förstå var de resterande 20-30 procenten absorberas.

Miljöministern flaggar för dyrare flygbiljetter

Flygbiljetterna kommer att bli dyrare framöver. Det beskedet ger regeringen, skriver Dagens Nyheter. Flyget i Sverige betalar i dag inga miljöavgifter eller miljöskatter. Inom kort kommer dock trafiken att ingå i EU:s utsläppshandelssystem. – Regeringen förbereder just nu en lagrådsremiss så att Sverige ska kunna genomföra EU-direktivet om utsläppshandeln. Vi kommer att lägga fram en proposition under våren, säger miljöminister Andreas Carlgren via sin pressekreterare.Enligt miljöministern har EU-kommissionen kommit fram till att prisökningen för flygbiljetter kommer att hamna mellan 50 kronor och 429 kronor. Alltså långt under den nivå som SIKA räknar med att utsläppen egentligen kostar samhället.

Coca-Cola och Axfood nya BLICC-medlemmar

Företagsnätverket Business Leaders Initiative on Climate Change får två nya medlemmar, Axfood och Coca-Cola Drycker Sverige. Axfood är det första dagligvarubolaget och Coca-Cola det första livsmedelsföretaget som ansluter sig till BLICC, skriver Recycling.

Coca-Cola arbetar med att bidra till en minskad miljöpåverkan inom framför allt vatten, klimat och förpackningar. Vid sin svenska verksamhet har de minskat sina koldioxidutsläpp med 3000 ton, vilket innebär cirka 27 procents reduktion sedan 2004.

– Det här är viktiga företag som är föregångare i klimatarbetet och deras kunskap och engagemang är mycket värdefull för att utveckla effektivt och lönsamt klimatarbete, säger Ebba Lindsö, vd för Respect i ett pressmeddelande.

Inga kommentarer: