tisdag 24 februari 2009

Greenpeace ser på TV


En nyligen avslutad Greenpeace-undersökning visar hur elektroniskt avfall som samlats in för återvinning illegalt exporteras från EU till Nigeria. E-avfallet dumpades i Lagos slumkvarter. Den illegala exporten dokumenterades hela vägen från Storbritannien till Nigeria genom att en TV försetts med modern spårningsutrustning.

Undersökningen, som genomfördes i samarbete med Sky Television, visar hur elektronikföretagen inte tar ansvar för återvinningen av deras produkter och hur det leder till en ökad export av farligt avfall från Europa till tredje världen. Nigeria är bara ett i raden av u-länder som får ta emot e-avfall från rikare länder och vars befolkning och miljö förgiftas av avfallet.

E-avfall är den typ av avfall som växer snabbast i EU. Enligt EU-kommissionen producerade medlemsländerna 8,3 - 9,1 miljoner ton e-avfall år 2005, vilket beräknas växa till 12,3 miljoner ton år 2020. Tio till femton containrar fullastade med gammal elektronik lastas av i den nigerianska hamnstaden Lagos varje dag.

- Skalan på exporten är överväldigande. Man kontrollerar inte ens om produkterna fungerar innan de skeppas iväg, säger Erik Albertsen, ansvarig för miljögifter på Greenpeace Norden och som deltog i spårningen av e-avfallet.

- Ansvaret ligger nu tungt på elektroniktillverkarna att göra något åt roten till problemet – de farliga kemikalierna i elektroniken. Tillverkare som Sony Ericsson, Apple och Nokia har visat att det är möjligt att fasa ut de farliga kemikalierna, så det finns inte längre någon anledning att fortsätta använda dem, fortsätter Erik Albertsen.

Det är fattiga människor, i många fall barn, som sedan tar isär de TV-apparater, mobiltelefoner, spelkonsoler och andra elektroniska produkter som skeppas iväg till u-länderna. Helt utan skydd värmer de loss komponenter, doppar delar i syrabad, bränner PVC-plasthöljen mm för att få fram värdefulla metaller. Arbetarna exponeras bland annat för kvicksilver, som skadar hjärnan, bly, som kan göra dem sterila, cadmium, som skadar njurarna och dioxiner som orsakar cancer.

Undersökningen startades sedan Greenpeace fått ett tips om illegal export från Storbritannien. En irreparabel TV försågs med spårningsutrustning och lämnades till Hampshires kommun för återvinning. Istället för att demonteras i EU, som lagen kräver, sålde kommunens ”återvinningsföretag” BJ Electronics e-avfallet vidare som begagnat gods som sedan exporterades till Nigeria.

Det är ett brott mot EU-lagstiftningen att exportera trasiga elektroniska produkter (TV-apparaten som Greenpeace spårade var inte möjlig att reparera och klassas därför som farligt avfall som inte får exporteras till länder som inte är med i OECD, däribland Nigeria.).
Trots detta exporteras tonvis med e-avfall exporteras från EU till Afrika varje dag. En del repareras och återanvänds, men alla dumpas för eller senare eftersom dessa länder inte har någon möjlighet att återvinna apparaterna på ett säkert sätt. Europa, USA, Japan och Sydkorea använder utvecklingsländer som Nigeria, Ghana, Pakistan, Indien och Kina som soptippar för sitt e-avfall.

Elektroniktillverkare måste ta större ansvar för att samla in och återvinna e-avfall. Tillverkarna måste börja samla in avfallet och avlägsna farliga substanser från produkterna så att de enkelt och säkert kan återvinnas.
Se ett bildspel med speaker som beskriver utredningen.

VAD JAG HAR LÄRT MIG IDAG: Jag älskar att omge mig med personer som ger mig utveckling och får mig att känna värme och glädje. Det är väl kanske den stora anledningen till att jag driver bloggen. För att dra till mig likatänkande. Idag såg jag ett helt fantastiskt klipp på internet som verkligen visar att det finns fantastiska ungdommar över hela världen. Det är svårt att förklara vad jag kände när jag tittade på detta klipp, jag tyckte bara att det var såååå coolt.

Inga kommentarer: