lördag 31 januari 2009

Klimatnyheter från veckan!


Miljödepartementets prioriteringar inför ordförandeskapet i EU

Klimat, marin miljö, biologisk mångfald och miljödriven ekonomi är de frågor som Miljödepartementet kommer att lyfta upp när Sverige tar över ordförandeskapet i EU, skriver regeringen på sin webbplats.
Regeringen kommer inför och under ordförandeskapet att arbeta för en samsyn i klimatförhandlingarna och för ökat förtroende mellan olika delar avvärlden. Regeringens mål är att ena EU:s medlemsländer om en ambitiös politik, som svarar mot de förväntningar omvärlden har på EU inför de internationella förhandlingarna.

Vid FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december 2009 ska beslut fattas om nya åtaganden mellan världens länder för perioden 2012-2020. Som ordförande i EU:s ministerråd har Sverige ett särskilt ansvar för EU:s fortsatta ledarskap i förhandlingarna i Köpenhamn.

Gemensam tro på el i framtidens transporter

Näringsminister Maud Olofsson och infrastrukturminister Åsa Torstensson har nu träffat Fortum, Vattenfall och E.ON för en första diskussion kring hur Sverige kan bygga upp en gemensam fungerande infrastruktur för el- och laddhybridbilar, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.
– El- och laddhybridbilar kan spela en stor roll i arbetet med att minska fordonssektorns utsläpp. För att lyckas med detta har elbolagen en nyckelroll i att se till att infrastrukturen finns och fungerar när bilarna snart introduceras i stor skala, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.
Mötet var en del i regeringens arbete med att skapa förbättrade möjligheter till klimatsmarta transporter och samtidigt öka svensk konkurrenskraft.

Världsbanken - en klimatbank?

Världsbanken lånar ut hundratals miljarder per år och har 185 medlemsländer, bland annat Sverige. Banken har gått ut stort med att man ska hjälpa u-länder till en hållbar utveckling. Men nu visar en ny rapport att banken under de senaste åren ger fem gånger mer lån till fossilenergi än till förnyelsebara energikällor, rapporterar Vetenskapsradion via sin blogg ”Klotet”.

De som skrivit rapporten heter Bank Information Center och är en frivilligorganisation som följer Världsbanken och andra stora långivare i hasorna för att se att de verkar för social och ekonomisk rättvisa och hållbar utveckling.

Pingviner hotas när Antarktis is smälter

Krympande havsisar är ett hot mot kejsarpingvinerna i Antarktis. Om den globala uppvärmningen fortsätter kan kejsarpingvinen vara utrotad till år 2100, enligt en ny amerikansk studie, skriver Dagens Nyheter.
– Kejsarpingvinen är helt beroende av havsisen. De häckar på isen och de använder den för att skaffa föda, säger Stéphanie Jenouvrier, forskare på Woods Holes oceanografiska institution i USA och en av författarna bakom studien som i dag publiceras i den amerikanska vetenskapsakademiens tidning PNAS.
Forskarnas slutsats är att klimatförändringarna får stor påverkan på Antarktis största landlevande djur. Enligt de nya beräkningarna kan antalet kejsarpingviner minska med över 90 procent fram till år 2100.


Utsläpp av växthusgaser kan stoppas

Sverige kan minska sina utsläpp av växthusgaser till nästan noll inom 30-40 år om man satsar på effektivisering, kör bil på el istället för bensin, och förändrar jord och skogsbruk. Det anser IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin som presenterar en ny rapport idag, rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion.
– Den största enskilda potentialen finns inom transportsektorn, som står för 30 procent av utsläppen idag, säger Harry Frank, tidigare forskningschef vid ABB och ledamot i IVA.

Personbilarna i Sverige bör på sikt helt gå över till att bli elbilar eller hybridbilar. Tekniken är nu på väg bort från tunga mastodontbatterier.Slutsatsen i IVA:s rapport är att Sverige på egen hand kan vidta åtgärder utan att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från projekt utomlands i exempelvis utvecklingsländer.

Obama inför nya miljökrav för bilindustrin

USA:s president Barack Obama fattade på måndagen beslut om nya tuffare miljökrav för amerikansk bilindustri. Dessutom ska delstaterna tillåtas införa egna stränga utsläppskrav, rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion.

Amerikanska bilar ska bli mer bränslesnåla, det är ett viktigt steg på vägen för att USA ska bli oberoende av utländsk olja, sa president Barack Obama, som nu lägger om kurs för miljöpolitiken.

Bilindustrin ska nu få nya riktlinjer som innebär att nytillverkade fordon måste uppfylla särskilda mål när det gäller bränsleförbrukning och utsläpp. Beslutet att delstater ska kunna införa egna utsläppskrav, påverkar bland annat Kalifornien och tretton andra delstater som länge har velat införa tuffare krav för bland annat bilavgaser.

Billigt att bekämpa global uppvärmning

Det är betydligt billigare att bekämpa den globala uppvärmningen än man hittills trott. Det visar en rapport som Världsnaturfonden och företag som bland annat Volvo och Vattenfall ligger bakom, rapporterar Sveriges Televisions Rapport.
En amerikansk konsultfirma har anlitats för att räkna på saken och att sänka utsläppen av växthusgaser med 40 procent inom 20 år skulle kosta mindre än en halv procent av jordens BNP. Det är inte ens hälften av den summa som USA:s president Barack Obama nu vill satsa för att ta sitt land ut ur finanskrisen.
Rapporten, Pathways to a Low Carbon Economy, visar att den globala uppvärmningen kan hållas under den kritiska höjningen på 2 °C och att vi har alla förutsättningar att lyckas med detta, skriver WWF i ett pressmeddelande.

Flygbolag ska minska koldioxidutsläppen med 50 procent

British Airways ska halvera sina koldioxidutsläpp från 16 miljoner ton år 2005 till 8 miljoner ton år 2050, meddelade flygbolaget i fredags. Flygbolaget ska nå sina utsläppsmål genom investeringar i renare flygplan, användning av alternativa bränslen, effektivare flygrutter samt handel med utsläppsrätter.

Världshandeln ökar växthuseffekten

Ökad handel bidrar till ökat välstånd och leder på sikt till "renare" industrier och minskande utsläpp. Undantaget är koldioxid - globalt ökar utsläppen med större handelsvolymer, skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Det är budskapet i en ny rapport från regeringens Globaliseringsråd. Författare till rapporten Environmental Effects of International Trade är Jeffrey Frankel, professor vid Harvard University och före detta ekonomisk rådgivare åt USA:s förre president Bill Clinton, skriver Riksdag & Departement.
– Vi behöver överenskommelser på regeringsnivå på den internationella nivån. Vi behöver riktlinjer för bestraffningar som kan utövas på koldioxidintensiva länder som bryter mot överenskommelserna, sade Jeffrey Frankel vid ett framträdande på tisdagen enligt Riksdag & Departement.

Orkade du läsa enda hit?

2 kommentarer:

Helena sa...

Hej!
Hittade till din blogg precis via dn.se och tänkte mest tipsa om något som du kanske redan vet om: http://ettklickforskogen.se/
Hjälp till att rädda Sveriges gammelskog!

/Helena

Anonym sa...

Hej Stefan!
Jag har lite funderingar kring det här med sopsortering som jag hoppas att du kan svara på. Jag har alltid tyckt att det är jätteviktigt att sortera allt man kan, men har på senare tid hört allt fler prata om att det inte är någon mening med att sopsortera - dels för att det inte blir någon miljövinst att sortera vissa material, och dels för att vissa saker som sorteras ändå bränns i slutändan. Har även hört att pga att vi sorterar för mycket så finns inte tillräckligt med brännbart material (typ plast) i det som slängs som sopor, varför en del sorterat material måste slängas med för att soporna ska brinna överhuvudtaget. Stämmer detta egentligen? Kan man egentligen lita på den information som står på t.ex. FTI's hemsida om vad som sker med sopor och sorterade förpackningar?

Vore glad att få reda på hur det verkligen ligger till så att jag kan fortsätta sortera i lugn och ro och kanske även lyckas övertala några skeptiker till att börja :)

/sia