måndag 8 december 2008

En samling artiklar

Då jag samlat på mig massa intressanta upplägg för artiklar till bloggen men aldrig hinner skriva dem så följer nedan ett sammandrag av just dessa underlag för intressanta artiklar så att ni kan ta del av dem och jag äntligen kan komma ikapp lite och samtidigt rensa min mail.

Sverige har högst andel förnybar energi i EU

Sverige har den högsta andelen förnybar energi i förhållande till slutlig energianvändning i hela EU och befinner sig bland de fyra länder som har ökat sin andel mest under perioden 2000 till 2005, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. År 1990 var Sveriges andel förnybar energi 33,9 procent och har sedan dess ökat för att år 2007 vara 43,9 procent. Om detta och övriga energiläget i Sverige går att läsa om i publikationen ”Energiläget 2008” som ges ut av Energimyndigheten.

Klimatupprop samlade 42 000 namn

Det så kallade klimatuppropet som organiserats av Naturskyddsföreningen, Svenska kyrkan och Svenska FN-förbundet har lyckats samla in drygt 42 000 namn sedan uppropet inleddes i maj, rapporterar Tidningarnas Telegrambyrå, TT. I går lämnades underskrifterna över till statsminister Fredrik Reinfeldt av ärkebiskop Anders Wejryd, Svante Axelsson från Svenska Naturskyddsföreningen och Aleksander Gabelic från Svenska FN-förbundet. I uppropet krävs att regeringen ökar ambitionerna i klimatarbetet: växthusgaserna måste minskas med minst 40 procent till 2020 jämfört med 1990 och därutöver krävs en storsatsning på klimatarbete i u-länderna, skriver Miljöaktuellt.

Svenska fondsparare gynnar Kinas kolkraft

Svenskarna har mer sparpengar i kolkraftverk i Kina än i globala klimatfonder. Svenska folket har genom fondsparande placerat 2 miljarder kronor direkt i kolkraftverk men bara 500 miljoner kronor i globala företag som arbetar med förnybar energi, enligt en analys från fondbolaget Banco, skriver Svenska Dagbladet. Enligt Bancos undersökning finns 45 Kinafonder "Greater China" som kan köpas i Sverige, genom både svenska och utländska fondbolag. I nästan samtliga fonder finns innehav i bolag med verksamhet helt eller delvis inriktad mot kol. – Men det finns bara 17 fonder, varav 5 skandinaviska, som investerar i företag som arbetar med förnybar energi, och det är global- och europafonder, säger Sasja Beslik, analyschef på Banco som står bakom undersökningen.

Halten växthusgaser i atmosfären når ny rekordnivå

Halten växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka och nådde under 2007 den högsta nivån någonsin, enligt en ny rapport från den meteorologiska världsorganisationen, WMO, rapporterar FN:s nyhetsförmedling UN News Centre.Enligt WMO:s ”Greenhouse Gas Bulletin” ökade halten koldioxid med 0,5 procent jämfört med 2006 och uppgår nu till 383,1 ppm (miljondelar). Även halterna av dikväveoxid (lustgas) och metan nådde nya rekordnivåer. Sammantaget beräknas den uppvärmande effekten av alla långlivade växthusgaser ha ökat med 1,06 procent jämfört med 2006 och med 24,2 procent jämfört med 1990, skriver WMO i ett pressmeddelande.

Varannan drabbas av dåligt klimatsamvete

Nio av tio svenskar anser sig vara klimatmedvetna, varannan kan få dåligt samvete när han eller hon gör något som kan påverka klimatet negativt och fler än åtta av tio har gjort något i sitt vardagsliv för att minska sin klimatpåverkan. Det framgår av en ny undersökning från Naturvårdsverket. Nio av tio svenskar (91 procent) säger att de ”ser sig själv som en person som är klimatmedveten”. 26 procent svarar ”ja, absolut” och 65 procent svarar ”ja, i viss mån”.

– Att klimatfrågan blivit en livsstils- och identitetsfråga återspeglas också i att sju av tio svenskar anser att det är viktigt i deras egen umgängeskrets att man är medveten om och tänker på sin klimatpåverkan, säger Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

Al Gore: Lita inte på kolkraftsbolagen

Energikris, klimatkris och ekonomisk kris kan botas med en och samma kur – en storsatsning på solkraft, vindkraft, jordvärme, energisparande, nya elnät och elbilar. Lita inte på kraftbolagens löften om rent kol.Den salvan fyrar miljöaktivisten och Nobelpristagaren Al Gore av i en debattartikel i New York Times, enligt en artikel i Ny Teknik. Al Gore, som delade Nobels fredpris med FN:s klimatpanel 2007, har startat organisationen "The Alliance for Climate Protection", som nu har en annonskampanj riktad till Barack Obama. Målet måste, enligt organisationen, vara att USA ska ha 100 procent ren el om tio år, skriver ETC.se.


Industriländernas utsläpp av växthusgaser ökade med 2,3 procent

Utsläppen av växthusgaser från 40 industriländer var 18 miljarder ton år 2006, vilket är en ökning på 2,3 procent jämfört med 2000 då utsläppen var 17,6 miljarder ton. Det framgår av en ny sammanställning från FN:s klimatsekretariat UNFCCC, rapporterar Tidningarnas Telegrambyrå, TT.Utsläppen från de 40 industriländer som är skyldiga att rapportera sina utsläpp till FN, var 2006 omkring 5 procent lägre än nivån 1990. För den mindre grupp av industriländer som har åtagande enligt Kyotoprotokollet var utsläppen omkring 17 procent lägre än 1990, men sedan år 2000 har utsläppen ökat, skriver UN News Centre i en artikel. Minskningen före år 2000 berodde på ekonomisk nedgång i övergångsekonomierna i Öst- och Centraleuropa på 1990-talet.

WWF vill skärpa kontrollen av etanol

Världsnaturfonden varnar för att den rika världens sug efter biobränslen kan leda till svåra skador för natur och lokalbefolkning i tropikerna. I en ny rapport – Jakten på biobränslen, hopp eller hot för Östafrika? – framgår att en rad företag står på kö i både Tanzania och Moçambique för att odla grödor avsedda för etanolproduktion, rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion. I Moçambique väntar 28 investerare på exploatering av cirka 30 000 kvadratkilometer för biobränslen, en yta lika stor som Småland. Den inhemska energiförsörjningen består av träkol och ved, vilket bidrar till avskogningen. – Om biobränslesatsningarna slår fel och människor måste lämna sin mark kan investeringarna i biobränsle leda till ökad avverkning. Om lokalbefolkningen däremot på ett trovärdigt sätt integreras i investeringar på rätt plats med rätt gröda och metod, kan etanol eller biodiesel från Afrika bidra till fattigdomsbekämpningen, säger Peter Roberntz, biobränsleansvarig på WWF, i ett pressmeddelande.
En färsk Sifo-undersökning visar att 86 procent av svenskarna vill att deras biodrivmedel ska vara ansvarsfullt producerade och ta hänsyn till både miljö och människor.

Svenska konsumenter villiga att betala mer för att begränsa klimatförändringen

Åtta av tio svenskar kan tänka sig att betala fem procent mer för varor och tjänster från företag som de vet arbetar för att begränsa klimatförändringen. Det framgår av en ny undersökning från Naturvårdsverket. Sju av tio svenskar anser att företagen är dåliga på att i sin marknadsföring berätta vad de gör för att begränsa utsläppen av växthusgaser och nio av tio anser att det vore bra om det fanns en miljömärkning så att man kan se vilka varor och tjänster som är producerade med låga utsläpp av växthusgaser.

– Svenskarna är beredda att stödja de företag som tar täten i klimatarbetet, men de anser att företagen är dåliga på att marknadsföra sitt klimatarbete och de efterfrågar en märkning av klimatvänliga produkter och tjänster, säger Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimatkommunikation på Naturvårdsverket.

Jordens resurser överkonsumeras enligt ny rapport

Den globala konsumtionen överskrider nu jordens produktionsförmåga med 30 procent, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden (WWF), rapporterar Tidningarnas Telegrambyrå, TT. Begreppet ekologiskt fotavtryck har etablerat sig under senare år. Det handlar om hur stor yta som behövs för att producera det du konsumerar. Och som läget är idag räcker jorden inte alls till, enligt rapporten Living Planet Report 2008 från WWF, skriver tidningen ETC. – Vi överförbrukar jordens resurser med 30 procent. På ett år förbrukas det som jorden behöver ett år och tre månader för att återskapa, säger Carina Borgström-Hansson, projektledare på WWF.

Kina presenterar klimatkrav

Kina kräver nu att rika länder ska bidra med en procent av sin bruttonationalprodukt för att fattiga länder ska kunna bekämpa klimatförändringen. Det är ett tydligt krav som visar att Kina förbereder sig på att spela en aktiv roll vid det stora klimatmötet i Köpenhamn nästa år, rapporterar Sveriges Radios ekoredaktion. Kina har tidigare försvarat sig i klimatdiskussioner med att man är ett utvecklingsland och att ansvaret för klimatförändringarna ligger på den rika världen som industrialiserades tidigt och alltså har hunnit släppa ut växthusgaser och påverkat atmosfären under en längre tid. En global mekanism för tekniköverföring, som Kina föreslår, skulle kunna minska gapet mellan rika länder och utvecklingsländer, och bidra till ekonomiska fördelar för utvecklingsländerna, samtidigt som det skulle kunna minska de globala utsläppen av skadliga växthusgaser.

Så nu kan jag rensa bort en hel del mail och du har fått galet mycket att läsa på en och samma dag. Nästa gång jag skriver lovar jag att texten skall bli mer personlig igen men artiklarna ovan tycker jag är så pass viktiga och spännande att jag ville sprida dem vidare.

1 kommentar:

Jack sa...

Och Bush fortsätter sin otäcka politik: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=865130