måndag 13 oktober 2008

Svenska bilparken är sämst i hela EU!


Koldioxidutsläppen från nya bensin- och dieselbilar i Sverige minskade med 3,7 procent under det första halvåret 2008 jämfört med helåret 2007, från 181 till 174 gram per kilometer.

Ändå ligger Sverige fortfarande långt efter övriga EU-länder. Det framgår av ny statistik över bilars klimatpåverkan, som i dag presenteras av Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket.

Koldioxidutsläppen från nya bilar skiljer sig kraftigt åt mellan olika kommuner. De bensin- och dieselbilar som registrerades i Burlöv under första halvåret 2008 släpper ut 25 procent mer koldioxid per kilometer än de nya bilarna i Härryda, Öckerö och Askersund.

– Det är glädjande att utsläppen från nya bilar minskar, men vi tillhör fortfarande EU:s värstingar och det finns stora möjligheter att snabbt minska utsläppen, säger Kjell Andersson, chef för Naturvårdsverkets energi- och transportenhet.

Sverige har EU:s mest bränsleslukande bilpark och koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger fortfarande i topp, tillsammans med Litauen och Finland. Den svenska utsläppsnivån på 174 gram kan jämföras med genomsnittet för EU för 2007 som var 158 gram.

Läs pressmeddelandet på Naturvårdsverkets webbplats

Inga kommentarer: