tisdag 9 september 2008

Visste du detta om läkemedel?


Visste du följande om läkemedel?

Om läkemedel kastas i soporna eller spolas ned i toaletten kan de så småningom hamna i naturen. Men även läkemedel som används kommer ut i våra avlopp eftersom läkemedel lämnar kroppen via urin och avföring. De når då reningsverk samt ibland också vattendrag och grundvatten. Eftersom läkemedel ofta är anpassade för att stå emot biologisk nedbrytning kan de finnas kvar i naturen under lång tid.

Det finns ännu ingen bra metod att rena avloppsvatten från läkemedel. Det är inte heller bra att läkemedlen fastnar i avloppsslammet eftersom det ibland används som jordförbättringsmedel.

I fler länder, även i Sverige, har läkemedel kunnat spåras i små mängder i dricksvattnet. Halterna man funnit i Sverige har varit mycket låga. I bottensediment i Nordsjön har man hittat verksamma ämnen från läkemedel och i Antarktis har man hittat bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika.

Antibiotika kan till exempel påverka miljön genom att öka förekomsten av motståndskraftiga bakterier. Det är också känt att hormonstörande ämnen från läkemedel till exempel östrogener kan påverka fortplantningsförmågan hos fisk.

Så vad man skall göra med sin medicin och läkemedel är att lämna in det på apoteket när man inte behöver det längre eller när bäst före datumet gått ut.

När man lämnat läkemedlen till Apoteket förpackas de i plomberade kartonger och skickas till förbränningsanläggningar som har en process med extra hög temperatur. De små rester som kan bli kvar tas omhand för att inte komma ut i naturen.

Så ta hand om dina gamla läkemedel på rätt sätt, ta med dem till Apoteket.

1 kommentar:

www.jordochdjur.se sa...

Nämnas bör väl att även preventivmedel kommer ut i vårt vatten via avloppet. Stora mängder hormoner når våra vatten varje dag.

/Monica