söndag 28 september 2008

Vilseledande miljöreklam!

Greenpeace har anmält 25 biltillverkare för vilseledande miljöreklam till Konsumentverket.

Tidigare domar och förelägganden har gjort klart att generella miljöpåståenden i reklam-sammanhang för fordon är förbjudet. Ändå så marknadsförs bilar med ord som ”miljökämpe”, ”miljösnäll” och ”miljövänlig”.

- Cigaretter med mindre nikotin får naturligtvis inte marknadsföras som hälsocigaretter. Men biltillverkarna, de tillåts uppmana allmänheten att ”tänka på miljön”, samtidigt som de själva gör allt för att motarbeta EU:s förslag om skärpta utsläppskrav, säger Anders Hellberg, Greenpeace talesperson i klimatfrågor.

Greenpeace anmälan sker lagom till höstens slutförhandlingar om EU:s nyaregler för striktare koldioxidkrav på personbilar. I morgon röstar EU-parlamentets miljöutskott i frågan. I Sverige har Klimatberedningen samt en rad riksdagspartier, EU-parlamentariker, myndigheter och miljöorganisationer under året påtalat behovet av att utsläppen kontinuerligt måste minska fram till år 2020. Men miljöminister Andreas Carlgren har hittills motsatt sig ett sådant mål.

- Reklamen för miljöbilar är så vilseledande att till och medmiljöministern verkar ha gått på den. Kanske motarbetar Carlgren frågan om minskade utsläpp till år 2020 eftersom dagens bilar redan ”samarbetar med naturen” och dessutom är ”bra för miljön”, säger Anders Hellberg.

Den senaste tidens fokus på klimatförändringarna i kombination med höga oljepriser har fått konsumenterna att efterfråga allt bränslesnålare bilar. Men miljöbilsdefinitionen, som är tänkt att underlätta för sådana val, har samtidigt gett utrymme för biltillverkare och politiker att överträffa varandra i nyskapande och orimlig miljöretorik.

- Allmänheten kan inte bli annat än förvirrade. Med miljöbilsbegreppethar vi skapat en märklig situation där Sverige är bäst i EU på försäljning av miljöbilar men sämst i EU när det gäller bilarnas koldioxidutsläpp, säger Anders Hellberg.

Inga kommentarer: