måndag 15 september 2008

Stockholmaren vill åka kollektivt.


Stockholmarna vill minska koldioxidutsläppen från biltrafiken genom att förbättra kollektivtrafiken.
Tre av fyra anser att bättre kollektivtrafik är bästa metoden att minska biltrafiken, skriver Dagens Nyheter. Opinionsinstitutet Synovate har för DN:s räkning frågat 1 000 stockholmare om vad de anser vara det bästa sättet för att minska biltrafiken.

Bakgrunden är koldioxidutsläppen som av forskare pekas ut som den i särklass viktigaste orsaken till klimatförändringarna. I Stockholm är utsläppen från trafiken en av de saker som påverkar klimatet mest.

Synovates fråga löd: Vad anser du är bäst att göra för att minska biltrafiken i Stockholm?

Hela 73 procent röstade för att förbättra kollektivtrafiken, 10 procent ville höja trängselskatten, 7 procent höja bensinpriserna och 1 procent höja parkeringsavgifterna.

Om det var jag som fick bestämma så skulle jag fördubbla kostnaden för bilar som åker in till city så att det som mest kostade 60 kr att ta sig förbi tullarna. Dessa pengar skulle sedan öronmärkas för att gå till sänkta kostnader för lokaltrafiken så att ett månadskort eller enstaka resor skulle bli betydligt billigare. Skillnaden mellan kollektiv miljövänlig åkning och att ta den egna bilen måste bli markant. Allt annat är bara slöseri med dyrbar tid. Tid som istället kan skunda på en lösning av utsläpps problemen.
DN artikeln hittar ni här!

Inga kommentarer: