söndag 7 september 2008

En man i min smak

I söndagens nummer av Dagens Nyheter finns det en intervju med den norske författaren och debattören Erik Dammann som var helt fantastisk. Jag har nu suttit i 30 minuter och försökt hitta den på DN’s hemsida och till slut ringde jag upp dem och då sa de att den inte var utlagd idag men kanske i morgon så jag rekommenderar er starkt att leta efter den.

Erik Dammann är en man som revolterat mot konsumtions samhället ända sedan 60 talet och bor idag på en ö med sin fru där det inte ens finns spoltoalett. Det skall nämnas att han är 77 år gammal. Jag hade aldrig hört talas om honom tidigare men tydligen är han mycket känd och hade massa fantastiska saker att säga i denna intervju.

Bland annat säger han:

”Jag och Ragnhild [hans fru] vill leva enkelt. (om att huset ej har el, vatten eller WC).

”Jag tyckte att folk förstörde sina liv, de strävade mot mål som var till för att imponera på andra istället för leva sina egna liv”

”De möjligheter som vi idag har att åtminstone periodvis tillfredställa våra primitiva behov av natur, stillhet, enkelhet och livskontraster blir färre och färre efter hand som den materiella och ekonomiska tillväxten ökar.”

”Konsekvenserna av en fortsatt tillväxt i 35 år, när Kina och Indien nått den nivå vi har idag, blir ödesdigra. Då förbrukar världen 4 gånger mer resurser än vad vi gör nu. Jag känner inte en ända politiker som tror att vi klarar av det. Frågan är hur länge den tillväxten kan fortsätta. Men ingen pratar om detta. Jag tror att politikerna inte är ovetande. Men de ser inga alternativ. Jag vet inte heller vad jag skulle ha gjort om jag var regeringsledamot.”

”Jag talar om den totala miljöbelastningen Jorderorderingen som sker i en skrämmande tempo, skogsskövlingen, de stora vattenbristproblemen. Vi är på väg mot en katastrof, men vi talar om det som att klimatet är vårt ända problem.”

”Vi kan inte kräva att de som har det dåligt skall reducera sin livsstil. Det måste först bli en utjämning”.


Individens val spelar alltså en stor roll i vår kommande framtid.

Citat hämtade ur Dagens Nyheter 7 sep 2008.

Inga kommentarer: