onsdag 9 juli 2008

Världens första miljömärkning av drivmedel


Som första miljömärkning i världen lanserar nu Svanen kriterier för att miljömärka drivmedel som ger betydligt mindre påverkan på klimatet. Märkningen pekar ut de bästa alternativa drivmedlen bland till exempel etanol, biodiesel, biogas och olika blandningar.

- Vi vill visa vägen för framtidens alternativa bränsle. Svanenmärkt drivmedel ska vara ett mycket bättre alternativ till bensin, med betydligt lägre påverkan på klimatet än fossila bränslen. Vi hoppas också kunna bidra till att fler odlingar blir hållbara och att vi kan öka möjligheterna till bättre sociala och arbetsmässiga förhållanden, säger Ragnar Unge, vd på Miljömärkningen Svanen.

Svanen ställer krav på hela kedjan från råvaran till det färdiga bränslet som kommer ut ur pumpen. Det gäller val av mark, odling, tillverkning, transport och förbränning i motorn. De viktigaste kraven är:

* Minskat bidrag till växthuseffekten. Därför har Svanen satt ett absolut gränsvärde för hur mycket koldioxid som får släppas ut under drivmedlets hela livscykel

* Begränsning av den totala energianvändningen vid framställningen

* Spårbarhet av odlingsmark och certifierad hållbar odling

* Begränsade hälsoeffekter

Läs mer HÄR!

1 kommentar:

Simon sa...

Detta påminner mig om när lokaltidningen var ute på stan och frågade folk var de gjorde för miljön. De flesta svaren var källsortering (vilket ju är så avancerat!).

Men så var det en medelålders kvinna som sa att hon använde "miljövänlig bensin" till hennes gräsklippare...

Hahah... Vilket skämt..