tisdag 8 juli 2008

G8-möte om minskade utsläpp - spel för gallerierna

På japanska Hokkaido har G8-länderna under det rådande toppmötet slagit fast att utsläppen av drivhusgaser ska halveras till 2050, något som är fullständigt otillräckligt för att hålla planetens temperaturökningar under två grader.
Intrycket blir ett möte som är ett spel gallerierna, med syfte att få världen att ignorera, framförallt den amerikanske presidentens motvilja till bindande, verkningsfulla utsläppsminskningar.

Den låglänta republiken Maldiverna är ett av de länder som drabbas hårdast när jorden värms upp. Landet har sänt ut ett nödrop till G8-mötet där de ber i-länderna vakna: ”Vi kräver att G8-länderna tar ansvar!"

Mötet mellan de ekonomiska jättarna utesluter skamligt nog de länder som drabbas hårdast av klimatförändringarna, och underminerar samtidigt FNs klimatförhandlingar. I samband med G8-mötet, lät republiken Maldiverna meddela följande: ”Vi på de lågliggande öarna i Indiska Oceanen vet vad det vill säga när havsnivån stiger; vi vet att när det varslas extremväder betyder det alltför ofta tragedier och människoförluster för oss, och vi vet därför hur viktigt det är att snabbt ändra kursen världen är på väg på. Det behövs en energirevolution baserad på förnybara energikällor och effektiviseringar av energin. Detta handlar inte bara om statistik – det är en fråga om liv och död för oss”

- Det är G8-länder som står för 80% av utsläppen i atmosfären, och därför åligger det dem att beslutsamt vidta åtgärder som håller temperaturökningen under två grader. Det är G8 som måste ta ledningen för i-länderna, och minska utsläppen med absolut minst 30% innan år 2020. Samtidigt måste FN leverera en konkret plan för att rädda planeten till toppmötet i Köpenhamn 2009, säger Lennart Daléus, generalsekreterare för Greenpeace i Norden.

- G8 måste visa att de tar ansvar för att bekämpa klimatproblemen genom förpliktigande utsläppsreduktioner och genom att satsa offensivt på effektivare energianvändning och förnybara energikällor, säger han.

- Den avgående George Bush har återigen haft alldeles för stort inflytande på vad G8-länderna kan bli eniga om på klimatområdet.

Texten ovan är hämtad från en pressrelease från Greenpeace

Inga kommentarer: