tisdag 10 juni 2008

Transporter inte inräknade i KRAV märkningen

Maria Eklund mailade mig häromdagen och undrade hur det är med KRAV-märkta produkter. Vilket är egentligen mest miljövänligt. Kravmärkta tomater från Spanien eller Svenska icke kravmärkta? Tar KRAV transporterna i beräkning?

Så jag kontaktade KRAV och bad dem svara på frågan. Nedan följer deras svar tillbaka:

I dagsläget har vi inga restriktioner när det gäller transportavstånd för att en produkt ska kunna bli KRAV-godkänd.
Det finns flera skäl till detta. Bland annat vill KRAV verka för en hållbar produktion i hela världen - även i t ex tredje världen. Att bara godkänna produkter från t ex Sverige skulle innebära att vi i praktiken sätter upp ett nationalistiskt handelshinder. KRAV vill inte välja bort ekologiska bananer från Sydamerika bara utifrån transportaspekten. Vi har resonerat som så att om man vill äta bananer ska man kunna välja ekologiska, som är producerade utan kemiska bekämpningsmedel och med krav på social rättvisa.

Transporter är absolut ingenting att eftersträva men detta med energiförbrukning är komplext. Den energi som går åt för att odla ett kilo svenska tomater i växthus (uppvärmning av växthuset) räcker till att importera tio kilo frilandsodlade tomater från Spanien. Då är både odling och transport inräknade. Transporter med båt drar mindre energi än transporter med lastbil för samma sträcka. Sett per kg transporterad vara drar små gamla bilar mycket mer energi och smutsar ned mer än stora nya. Man ska också ha i minnet att frysar, kundens resor till och från butiken, matlagningen mm utgör en stor del av energiförbrukningen i livsmedelskedjan.

Även i de fall då den direkta miljönyttan skulle vara större om vi köper en konventionell produkt från Sverige kan det finnas mer långsiktiga miljövinster i att köpa en importerad ekologisk produkt genom att man då stödjer den ekologiska odlingen. I ett framtidsperspektiv finns det en miljövinst med detta att främja den ekologiska odlingen i hela världen så att den växer sig stark och får en säkrad framtid.

Men KRAV är djupt engagerade i klimatfrågorna och vi arbetar tillsammans med Svenskt Sigill på att utveckla kriterier för en klimatmärkning. Den märkningen kommer att vara kopplad till någon miljömärkning t ex KRAV-märket. Där blir transporter en aspekt, men även energianvändningen i själva produktionen. Målet med klimatmärkningen är att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser vid produktion, förädling och distribution av livsmedel. Detta ska göras genom att märka den mat som har producerats med mindre klimatpåverkan. En första version av reglerna för denna märkning finner du på vår hemsida. Tanken för KRAV är att dessa regler som tas fram i klimatmärkningen med tiden ska föras in i KRAVs grundmärke.


Så nu vet vi, Transporterna är inte inräknade men det finns givetvis andra fördelar som att stödja den ekologiska handeln världen över. Det spelar ju egentligen ingen roll var på jorden utsläppen sker.
Dock skall även nämnas att det finns massa miljövänliga grönsaker och annat som inte är KRAV märkta men som är ekologiska och tillverkade i Sverige. Och de måste ju vara ett ännu bättre alternativ än kravmärkta produkter från utlandet som tranporterats längre.

Inga kommentarer: