måndag 26 maj 2008

Dags att fimpa fimpen någon annanstans (eller fimpa helt)!


Cigarettfimpen är vårt vanligaste skräp i stadsmiljöer. I Sverige kastas 750 miljoner fimpar på marken varje år. Det blir skräpigt förstås, men fimpar kan också vara farliga!

Cigarettfimpar är ett förrädiskt skräp. Den som slänger en fimp tänker kanske inte på den som ett skräp, eftersom den är såliten. Cigarettfiltrets uppgift är att fånga upp skadliga ämnen innan de når rökarens lungor. Filtret är gjort av cellulosaacetat,som är en fintrådig plast som naturen tar flera år på sig att bryta ner.

· Nästan 50 procent av allt skräp i stadsmiljöer är tobaksrelaterade produkter, t ex fimpar, cellofanpapper och cigarettpaket.

· Nedbrytningstiden för en fimp varierar beroende på klimatet. Generellt brukar man säga att nedbrytningstiden är mellan ett och fem år.

· Många rökare slänger fimpen på marken utan att släcka den, vilket kan orsaka bränder.

· Det är vanligt att små barn och djur av nyfikenhet provsmakar en slängd fimp. Fyra procent av de förgiftningstillbud som kom in till Giftinformationscentralen under år 2002 handlade om cigaretter, fimpar och snus. De flesta tillbuden gällde små barn.

· Fåglar, fiskar, och andra djur kan dö till följd av att deras matsmältningssystem blockeras av fimpar som de ätit.Vind och regn för ofta fimparna till våra vattendrag. De kemiska substanser som finns i fimpen hotar vattenkvaliteten och många av de livsformer (fiskar, musslor, alger m m) som lever i vattnet.

Stockholms stad räknas som en av Europas renaste städer. Detta trots att nedskräpningen ökat betydligt de senaste åren. I Stockholm slängs varje månad omkring 300-400 ton skräp på marken. Internationella undersökningar pekar på att nära hälften av allt skräp är tobaksrelaterade produkter. Förutsatt att andelen rökare i huvudstaden är lika stor som i övriga landet har Stockholm ca 116 000 rökare. Vi antar att varje rökare röker 10 cigaretter om dagen. Det innebär att drygt 1 miljon fimpar produceras i Stockholms stad varje dag. En ansenlig del av dem hamnar på marken.

I den svenska miljöbalken regleras vad som gäller vid nedskräpning.

15 kapitlet, paragraf 30:
"Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till."

29 kapitlet, paragraf 7:
"Den som med uppsåt eller av oaktsamhet skräpar ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till döms för nedskräpning till böter eller fängelse i högst ett år."

26 kapitlet, paragraf 2:
"Tillsynsmyndigheten skall anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott."

Efter ett biografbesök som jag gjorde härom veckan så var även författarinnan Unni Drougge där. Efter filmen kände hon ett starkt behov av en cigarett (antar jag). När vi båda närmade oss Hötorgets tunnelbanestation slängde hon fimpen på marken utan att ens trampa på den.
Jag som gick precis bakom gjorde som jag ibland gör när jag blir upprörd över detta och sa ”Ursäkta, du tappade nått”. Vanligtvis brukar personen ifråga regera men inte Unni, hon var välmedveten om vad hon precis hade gjort och kunde inte bry sig mindre. ”Jasså” svarade hon och gick vidare.

Jag trodde faktiskt att kvinnan var smartare än så, men ack så fel jag hade!
Tummen ner för fimpkastande rökare och således Unni Drougge.

3 kommentarer:

Jessica sa...

Borde inte rubriken vara:
Dags att fimpa för gott!
???

Sandra Nylén sa...

Jag tycker att dina argument är mycket bra och jag håller med om att det är förjävligt att människor slänger ifrån sig fimpar utan att äns tänka eller reflektera över det.

Annchen sa...

De flesta tänker nog inte på det. Det gjorde inte jag heller förrän alldeles nyligen, fast jag har heller aldrig rökt. Göteborg har en kampanj för att minska skräpet just nu, där bland annat fimpar uppmärksammas, jag tycker det är jättebra!