lördag 26 april 2008

Kungens Jultal


Hej där,

Jag trodde ALDRIG att jag skulle låta citera Sveriges konung här i vår grupp på Facebook. Men detta var vad han hade att säga i sitt jul tal i år och jag tycker att det var riktigt bra. För varje gång klimatfrågan tas upp någonstans i världens hoppas jag att någon åtminstone lyssnar och gör nått klimatvänligt för vår framtids skull.

Kungens tal i förkortad version.

"Under det senaste året har klimatfrågan hamnat högst på dagordningen när världens ledare möts. Och här har Sverige haft en pådrivande roll. Många har i årtionden sökt skapa opinion för större aktsamhet om luft och vatten och för en bättre ekologisk balans. Nu, när naturkatastrofer och extrema väderomslag verkar öka, kan vi inte blunda längre. Nu när fler och fler forskare lagt fram klara belägg för att polarisen smälter och floderna torkar ut, måste vi förstå att något håller på att ske med vår jord.

Dessbättre diskuteras nu kraftfulla motåtgärder. Överenskommelsen som träffades på Bali för bara några dagar sedan måste ses som ett framsteg. Den har lagt en grund för gemensamma beslut om konkreta åtgärder när världens ledare möts igen i Köpenhamn år 2009. Sverige spelar en aktiv roll för att i samarbete med länder få fram sådana beslut som motverkar den globala uppvärmningen. Vi kan alla hjälpa till genom att bland våra egna arbetskamrater, vänner och bekanta skapa förståelse för det arbetet.

Det är, vad ska jag säga, vår moraliska skyldighet att hjälpa till. Och det är en förutsättning för att vi skall kunna undvika nya katastrofer som påverkar vårt eget liv och vår egen vardag. Vi, i den rika delen av världen, måste känna ett särskilt stort ansvar om de globala hoten mot våra gemensamma livsvillkor ska kunna undanröjas. Det finns ett uttryck som säger att ingen kan göra allt men alla kan göra något. I den insikten ligger räddningen för vår värld. Det gäller inom så gott som alla områden.

Eftersom jag är djupt engagerad i energifrågor, inte minst gällande vilken slags bränsle vi bör använda för våra bilar, reste Drottningen och jag till Örnsköldsvik för att titta på ett projekt som går ut på att använda cellulosa för produktion av etanol. Satsningen på Andra generationens bränsle sker i samarbete mellan forskare, skogs- och bilindustrin. Den slutliga lösningen lär låta vänta på sig, men det är spännande och inger förtroende att se hur arbetet med att hitta miljövänligare bränsle för bilar tar stora steg framåt. Det är naturligtvis summan av de många små stegen och de otaliga besluten i vardagen, som sammanlagt avgör hur framtiden blir. Det är nu, de närmaste åren, vi avgör om vi kan överlämna en bättre värld till våra barn och barnbarn. Längre fram kan det kanske vara för sent. Det är vi som har framtiden i våra händer. Var och en kan påverka utvecklingen. Jag känner att tillsammans och med ny kunskap ligger en spännande värld framför oss.

Låt oss hjälpas åt att skapa en bättre morgondag. Det är min högsta önskan inför det nya året. Nu hoppas jag att Ni får ytterligare några väl förtjänta vilodagar innan vi tar det första steget in i framtiden.

Min familj och jag önskar Er alla ett Gott Nytt År 2008!”

Nog förstår jag att kungen har talskrivare precis som våra politiker. Men detta kändes riktigt bra. Tack Kungen!

Stephan

Inga kommentarer: