måndag 14 april 2008

chips och godis förstör klimatet


En månad innan världens regeringar samlas på Bali för att komma överens om nästa fas i de internationella åtgärderna för att bekämpa klimatförändringarna, avslöjar en Greenpeace-undersökning att några av världens största livsmedelsföretag - och den nya europeiska efterfrågan på palmolja till drivmedel - orsakar förstörelse av extremt klimatviktiga regnskogar i Indonesien.Greenpeace rapport "Cooking the Climate", som släpps idag, visar hur stora internationella företag, som Unilever, Nestlé och Procter & Gamble, är drivande i förstörelsen av regnskog i Riauprovinsen på Sumatra, Indonesien.


I området skövlas stora arealer regnskog för att tillfredsställa den globalt ökande efterfrågan på palmolja till livsmedel, kosmetika och biobränsle. En stor del av denna regnskog växer på så kallade torvrika träskmarker, som är en av de största och viktigaste kolsänkorna i världen. När de sedan skövlas släpps stora mängder växthusgaser ut i atmosfären.- Den här undersökningen visar att några av världens mest kända företag är pådrivande i klimatförändringarna, säger Frode Pleym som precis återvänt från Greenpeace läger i Riauprovinsen i Sumatra.


Köper man till exempel KitKat, Flora eller Pringles bidrar man ofrivilligt till att regnskog skövlas på Sumatra.

Greenpeace rapport visar även hur företag drar nytta av den globala oron för klimatförändringarna genom att kalla palmolja för ett "biobränsle".


Regeringar runt om i världen sätter mål för biobränsleproduktionen; inom EU ska 10 procent av alla drivmedel vara förnyelsebara till 2020. Men att ersätta regnskogar och speciellt sådana som växer på torvrika träskmarker med oljepalmsplantager släpper ut långt mer koldioxid i atmosfären än vad som tjänas in på att använda palmolja istället för diesel.


Texten ovan är hämtad från ett pressmeddelande från Greenpeace!


Stephan Bäckman
I ELFTE TIMMEN

Inga kommentarer: