lördag 19 april 2008

Al Gore i Stockholm


"Alla länder, inklusive Sverige, måste göra mer i kampen mot klimathotet". Det sade mottagaren av fredspriset Al Gore efter dagens tal i Sveriges riksdag. Gore pekade även ut sätt att bekämpa klimathotet:

-Låt människor betala skatt på sina utsläpp och inte på vad de tjänar, sade Al Gore som tillsammans med ordföranden i FN:s klimatpanel Rajendra Pachauri talade i riksdagen.

Pachauri uppgav att världen har fram till 2015 på sig för att få stopp på koldioxidökningar, sedan kommer situationen att försämras snabbt.Gore betonade vikten av att världen kommer överens om åtgärder och mål för klimatpolitiken senast vid det planerade mötet i Köpenhamn 2009. Han vill dessutom att de åtgärder som man kommit överens om tidigareläggs med två år.

Fredspristagaren gratulerade Sverige till att vara ledande i kampen mot klimathotet. Men han tillade alltså också att alla länder, även Sverige, måste göra mera för att bemöta hotet.

Gore beklagade att det verkar som om hans hemland USA försöker blockera processen vid det stora klimatmötet på Bali. Samtidigt så tror han på ett genombrott i slutet av förhandlingarna som håller på veckan ut.

-Jag tror att USA ändrar sig och att det blir ett gemensamt avtal. Min erfarenhet är att det brukar bli genombrott på slutet, säger Al Gore. Gore är övertygad om att det kommer att ske stora förändringar i USA:s syn på klimatfrågan.

-Om inte förr så efter ett kommande presidentbyte, säger han.

http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=80638&a=999725&lid=puff_999720&lpos=extra_0


Texten ovan är hämtad från Rapports hemsida.

Stephan