onsdag 15 september 2010

Så här röstade jag!


Eftersom jag inte har någon lust att skynda hem från sommarhuset på söndag för att rösta så har jag redan röstat på ett bibliotek nära mig.

Jag lade mina tre röster på Miljöpartiet de gröna.

Så sent som förra valet så röstade jag inte på Miljöpartiet de gröna i riksdagsvalet men i kommun och landsting) men detta gång faller det sig dock logiskt att rösta på det parti som står mig närmast.

Den senaste tiden har jag fått en hel del frågor (arga sådana) över hur jag kan tänka mig att rösta på Miljöpartiet när det i slutänden leder till att jag röstar på att få Mona Sahlin som statsminister och på det är svaret enkelt. You win some you lose some. Med en rödgrön regering så slipper jag Maud Olofssons patetiska behandling av Vattenfall och jag slipper Andreas Carlgrens tafatta försök att leka miljöminister.

Om jag röstar på miljöpartiet så hoppas jag att Maria Wetterstrand blir finansminister och Peter Eriksson blir miljöminister. Där vill jag ha mina två front figurer i riksdagen. Då kan Maria bland annat grotta ner sig i Vattenfall och deras greenwashing och Peter Eriksson kan återinföra förbud mot vargjakt.

Nedan listar jag några av de anledningar till att jag lägger mina röst på Miljöpartiet de gröna. Jag önskar att jag dessutom vågade/orkade förklara den punkt som Miljöpartiet jobbar för där jag inte alls håller med dem och bara därför inte kan bli medlem i partiet. Jag lägger dock en censur på mig själv då jag inbillar mig att bekanta och icke bekanta kommer hoppa på mig och beklaga sig till leda och förbannelse.

Texten nedan är hämtad från Miljöpartiet de grönas valmanifest 2010.

1. Sverige ska ta sin del av ansvaret
Sverige måste ta sin del av det globala ansvaret. Utsläppen av klimatpåverkande gaser ska minska i enlighet med forskarnas rekommendationer. Höjda miljöskatter ska göra det dyrare att använda fossila bränslen.

2. Fördubbla kapaciteten i järnvägsnätet

En klimatsmart trafikpolitik i hela landet kräver stora investeringar i järnvägsnätet. Kapaciteten för person- och godstrafiken ska fördubblas. Vi vill bygga höghastighetsbanor och knyta samman de stora svenska städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, med Köpenhamn och Oslo. Vi vill också koppla ihop stambanan med regionala spår så att de regionala anknytningarna förstärks. Det ska vara billigare att åka tåg än att köra bil eller flyga.

3. Bygg ut kollektivtrafiken

För att skapa mer klimatsmarta städer vill vi investera i en kraftigt utbyggd kollektivtrafik, såsom spårvagnar, regionala tåg, tunnelbana och buss. Vi vill fördubbla andelen kollektivtrafik till år 2020. Det finns inget behov av nya motorvägar. De kollektiva transporterna ska vara tillgängliga och användbara för personer med funktionsnedsättning.

4. Nya drivmedel för bilen

Många i Sverige är beroende av bilen. De fossila bränslena behöver fasas ut av både miljö- och kostnadsskäl. Därför måste alla ges möjlighet att tanka förnybara bränslen. Det ska vara billigare att köra på förnybara drivmedel än på bensin. Den inhemska produktionen och distributionen av förnybara drivmedel ska gynnas. Det ska vara möjligt att tanka biogas och ladda sin elbil i hela landet.

5. Gör din egen el

Vi vill göra det lönsamt att producera sin egen el. Allt fler människor vill investera i förnybar energi och bidra till att minska sin egen klimatpåverkan. Detta innebär också att fler ska kunna leverera förnybar el in på elnätet. Vi vill införa ett system med fastpris på förnybar el, samt möjliggöra nettomätning hos småskaliga elproducenter.

6. Investera i förnybar energi och energieffektivisering

Vi vill ersätta kärnkraft och fossila bränslen med vindkraft, biobränslen, vågkraft, solenergi och energieffektivisering. Vi vill investera i ombyggnation som leder till minskad energianvändning. Därmed minskar kostnaderna för energi. Uranbrytning ska förbjudas.

7. Rusta upp miljonprogrammen

Vi vill införa ett särskilt investeringsstöd för att bygga nytt och rusta upp nedslitna bostäder och stadsdelscentrum, framförallt i förorterna. Investeringarna ska leda till bättre boendemiljöer och minskad energianvändning.

8. Mer gods på tåg och båt

För att öka trafiksäkerheten på våra vägar och minska utsläppen vill vi införa en skatt på tunga lastbilstransporter. Det gör det mer lönsamt att transportera varor på järnväg och med båt i stället för med lastbil.

9. Värna naturen och den biologiska mångfalden

Artrika ängs- och hagmarker ska värnas och strandskyddet stärkas. Värdefulla naturskogar ska skyddas. Sverige ska hysa långsiktigt livskraftiga stammar av de fyra stora rovdjuren: varg, lo, björn och järv. Spridning av miljögifter måste minska, till exempel genom förbud av flera bromerade flamskyddsmedel och hormonstörande ämnen. Vi vill bevara och återskapa våtmarker och i lag skydda grundvatten som är viktiga för vår vattenförsörjning.

10. Jordbruk med hänsyn till djuren

Användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel ska minimeras. Djurskyddet ska stärkas och vi vill förbjuda pälsfarmning. Den goda jorden ska skyddas. Vi vill göra det lönsamt att bedriva ett ekologiskt hållbart jordbruk. Sverige ska vara ledande inom gröna näringar som ekoturism och småskalig livsmedelsförädling. Vi vill skydda jorden från genmanipulerade grödor.

16. Ett öppet och brett kulturliv

Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både hälsa, livskvalitet och samhällets utveckling. Vi vill satsa på kultur så att alla, särskilt barn och unga, ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, både som utövare och publik. Kulturskolorna ska stärkas. Kultur är ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.

11. Ett öppet och brett kulturliv

Ett levande och kreativt kulturliv är en viktig framgångsfaktor för både hälsa, livskvalitet och samhällets utveckling. Vi vill satsa på kultur så att alla, särskilt barn och unga, ges möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter, både som utövare och publik. Kulturskolorna ska stärkas. Kultur är ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.

12. Kortare arbetstid

Vi vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan för att ge människor mer tid och ökad livskvalitet. Som ett första steg vill vi införa ett stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra friåret. Vi vill öppna för en mer flexibel pensionsålder och skapa goda möjligheter att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen.

13. Den goda maten

Vi vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Barn, äldre och sjuka ska få nylagad mat från lokala tillagningskök i skolor, äldreomsorg och sjukhus i stället för uppvärmd mat som körts långa sträckor. Ekologiska råvaror och lokalt producerad mat ska eftersträvas i upphandlingar och därför måste lagen om offentlig upphandling ses över så att det blir tillåtet att främja lokala inköp. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden.

14. En aktiv global klimatpolitik

De globala utsläppen av klimatpåverkande gaser måste minska. Vi vill verka globalt för att avveckla alla subventioner till kol, olja och kärnkraft. Vi vill införa miljöavgifter för fossila bränslen inom internationell flyg- och sjöfart för att betala klimatinsatser i fattiga länder. Det internationella stödet till klimatåtgärder i utvecklingsländer måste öka.

15. Bekämpa fattigdomen

Vi vill arbeta för en rättvis handel som bättre tar till vara de fattiga ländernas behov. Sveriges nivå på biståndet ska vara minst en procent av BNI. Sverige ska arbeta mot att fattiga länder hamnar i skuldfällor och för att illegitima skulder ska skrivas av. Fattigdomsbekämpning ska vara centralt i utrikes-, handels- och biståndspolitiken.

16. Avveckla vapenexporten

Vi vill avveckla vapenexporten. Ett första steg är att skärpa reglerna för svensk vapenexport. Det är oacceptabelt att svenska vapen exporteras till länder som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vi säger nej till att investera flera miljarder kronor i en ny, uppgraderad version av Jas-planen. Sverige ska stanna utanför Nato. Ansträngningarna för att skapa fred i världen måste öka. Vi vill dessutom förbjuda att minor och klusterbomber tillverkas i Sverige.

17. Stoppa rovfisket i våra hav

Alla subventioner som bidrar till utfiskningen måste tas bort. Torsken och andra fiskarter i våra hav ska fredas från fiske om populationerna ligger under säkra nivåer. Krafttag krävs mot det illegala fisket. Vi ska också se över Sveriges handelspolitik så att rovfisket i andra hav i världen minskar.

För en tid sedan så såg jag filmen CAPITALISM: A LOVE STORY som är en dokumentär av Michael Moore. I filmen berättade han något riktigt intressant. Enligt en undersökning i USA så röstade folket där med utgångspunkt för hur dom önskade att dom hade det istället för att rösta med utgångspunkten för hur dom verkligen hade det. Dom som var fattiga önskade att de var rika och röstade således som om dom var rika i förhoppning om att just bli rika.

Detta inträffade såklart inte. Utan de rikare blev rikare och de fattigare blev ännu fattigare. En skatte sänkning på 1% som ges till någon med 22 000kr i lön blir ytterligare 220 kr i plånboken medans en skattesänkning på 1 procent för någon med 75 000 kr i månaden blir 750 kr mer i plånboken. Dock så måste ju kostnaden för detta läggas någonstans och då oftast på att besöka sjukhus eller åka kommunalt eller nått liknande. För de två olika personerna som beskrivs ovan kostar ju en liter mjölk fortfarande lika mycket.

De rödgröna vill höja bensinskatten med 49 öre per liter. Min bil åker 1000 mil om året och drar 0,55 liter milen. Det innebär att jag tankar 550 liter om året. Det innebär att jag kommer betala 269 kr och 50 öre mer för bensinen nästa år om de rödgröna vinner. Jag vet bara inte hur jag skall klara denna extra kostnad. Jag får nog ta ett banklån för att inte bli ruinerad. Eller så blandar jag i en morot i köttfärssåsen varje gång jag lagar den rätten under nästa år och spär ut maten så går det nog plus minus noll.

En person som var riktigt duktig att förklara varför han röstar rödgrönt är Stellan Skarsgård. Om du ännu inte har röstat tycker jag du borde kika på klippet nedan.4 kommentarer:

Ronja Andersson sa...

Grymt bra artikel!
Jag röstar grönt jag med! :)
Kram och solsken från Ronja

Linda Färnevik sa...

Bra röstat! Jag röster också grönt.

Titti sa...

Heja dig! Jag röstar också grönt eftersom jag är med i styrelsen för MP i min kommun och står som nummer ett på listan till kommunfullmäktige. Jag tycker att du har gjort ett bra val.

grön tele sa...

Vi på grön tele både röstar och ringer grönt!:)