söndag 28 februari 2010

Enbart glada klimatnyheter!


Jag pratade med en vän för några veckor sedan om varför jag inte lyckades öka antalet besökare på min blogg varpå han svarade att människan är trött på allt elände och negativa nyheter överallt så ytterligare en blogg som skrev om hur allt blev värre hela tiden var något han trodde att svenska folket inte ville ha.

Nu tycker jag ju dock inte att jag enbart skriver om negativa saker utan snarare lägger tyngden på att om jag lyckas ändra mitt beteende så måste det vara någorlunda enkelt för andra att härma mig. Jag vet dock att jag är lite smått pesimistikt lagd men alla är vi olika. Personligen tror jag att Pesimister inte försöker fly problmet utan istället försöker ta tjuren vid hornen direkt innan problemen eskalerar.

Men efter den här diskussionen har jag valt att införa en programpunkt här på bloggen som jag kallar GLADA KLIMATNYHETER. Och dagens blogginlägg är det första i den serien. Allt för att ni kära bloggläsare skall få en mer harmonisk söndag.

Då kör vi!

Miljöpartiet vill storsatsa på järnvägen

Ett utbyggt järnvägsnät, satsning på höghastighetståg och större ansvar till SJ. Det är några av de punkter som Miljöpartiet hoppas ska leda till en mer effektiv och välfungerande järnväg vid ett regeringsskifte, rapporterar TT.

Det är åratal av eftersatt underhåll och en ansvarslös avreglering av verksamheten i kombination med för få nyinvesteringar som bäddat för det tågkaos som nu råder. Det anser Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson som tillsammans med partiets trafikpolitiska talesperson Karin Svensson Smith i veckan presenterade nio punkter för att förbättra järnvägen.

Miljöpartiet lovar att satsa 33 miljarder kronor mer än regeringen på drift och underhåll av järnvägen och 80 miljarder kronor mer på nyinvesteringar i järnvägen under åren 2010 till 2021.


Läs deras pressmeddelande här

Energikrävande digitalboxar tas bort från marknaden

I veckan trädde ekodesignkraven för enkla digitalboxar i kraft inom EU, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Det innebär att de enkla digitalboxarna får dra maximalt 5 W i aktivt läge och 1 W i standbyläge, något högre vid extra funktioner.

De produkter som inte uppfyller dessa krav får inte längre tillverkas eller importeras för användning inom EU. När Energimyndigheten testade digitalboxar visade det sig att vissa drog lika mycket oavsett om de var påslagna eller i standby.


Läs deras pressmeddelande här

USA siktar på juridiskt bindande klimatöverenskommelse

USA har sagt att landet vill nå en juridiskt bindande klimatöverenskommelse på toppmötet i Mexico i december, rapporterar Bloomberg.com. Det är ett tecken på att president Obama inte har gett upp kampen för en globalt bindande överenskommelse om att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Överenskommelsen ska täcka alla stora ekonomier och inkludera element från the Copenhagen Accord, enligt ett brev från US Departement of State som UNFCCC publicerat.


Läs artikel i The New York times här


Svar på tal i din iPhone

Sedan en dryg vecka tillbaka finns klimatsajten Skeptical Science även som iPhone-applikation med svar på vanliga klimatskeptiker-argument, rapporterar Uppsalainitiativet. Applikationen har upprört klimatskeptiker världen över.

Läs mer om applikationen här

Nytt partnerskap mellan USA och Sverige på energi- och miljöteknikområdet

I veckan presenterade näringsminister Maud Olofsson och USA:s Sverigeambassadör Matthew W. Barzun ett nytt partnerskap mellan USA och Sverige för att gemensamt hitta verktyg för att möta klimathotet och globala miljöproblem. Samarbetet benämns Swedish American Green Alliance – SAGA, skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Bland annat kommer partnerskapet att inriktas på att främja hållbar stadsutveckling, med fördjupat miljösamarbete mellan städer i Sverige och USA. Andra områden som kommer att fokuseras är till exempel elbilar, energiutvinning ur avfall, vattenreningsteknik, hållbart skogsbruk och hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Samarbetet kommer också att inriktas på ytterligare forsknings- och utvecklingssamverkan mellan Sverige och USA.


Läs pressmeddelande från regeringen

Rödgröna kräver att Vattenfall får tydligare förnyelsedirektiv

De rödgröna partierna reagerar nu gemensamt på uppgifterna att Vattenfalls reviderade investeringsplan innebär ökade investeringar i kolkraftverk, brunkolsbrytning och kärnkraft, och minskade investeringar i förnybara energikällor som vindkraft, enligt ett gemensamt pressmeddelande.

De rödgröna vill bland annat att Vattenfall ska vara ledande i energiomställningen i Sverige och Europa samt öka sina investeringar i förnybar energiproduktion och inte bygga nya kärn- eller kolkraftverk.


Läs pressmeddelande här

Biogas släpper ut 95 procent mindre än bensin

Biogas från avfall ger 95 procent lägre utsläpp av växthusgaser än bensin. En forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola har på uppdrag av Energimyndigheten undersökt en biogasanläggning i Skåne, skriver Ny Teknik.

– Anläggningen vi studerat är ganska representativ för hur biogasanläggningar som rötar avfall och gödsel brukar se ut. I vår studie har vi räknat på hela produktionskedjan och tagit med både direkta och indirekta utsläpp, säger Mikael Lantz, doktorand i Miljö- och energisystem vid Lunds Tekniska Högskola.


Läs artikel i NY TEKNIK

EU förväntas uppnå målet för förnybar energi 2020
17 februari 2010

En analys av förnybar energi i EU, gjord av branschorganisationen European Wind Energy Association (EWEA), visar att 21 av EU:s 27 medlemsstater kommer att uppnå eller överträffa sina mål för förnybar energi år 2020.

Sverige är bland de länder som förväntas överträffa sitt mål, enligt EWEA.

Läs pressmeddelande här

Sverige blev nettoimportör av el under 2009

Under 2009 nettoimporterade Sverige el till skillnad från år 2008 då i stället el nettoexporterades. Preliminär statistik från Energimyndigheten visar också att svenskarnas användning av el minskade år 2009 jämfört med 2008, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Elanvändningen i Sverige var totalt 138,3 TWh under 2009, en minskning med 4 procent jämfört med år 2008. Det är den lägsta elförbrukningen sedan slutet av 1980-talet.

Elproduktionen minskade med drygt 8 procent till totalt 133,7 TWh jämfört med år 2008. Det är den lägsta årsproduktionen av el sedan 2003. Kärnkraften producerade 50,0 TWh, en minskning med drygt 18 procent och dessutom den lägsta produktionen sedan 1984. Vindkraften ökade under året sin produktion med nästan 25 procent till 2,5 TWh.


Läs pressmeddelande här

Rödgröna vill gynna kooperativ vindkraft

Den politiska oppositionen är nu överens om att gynna kooperativ vindkraft om de vinner valet. Intresset för kooperativ vindkraft har minskat kraftigt efter Skatteverkets beslut om att Sveriges över 20 000 andelsägare ska betala skatt för sitt lägre elpris, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– De står ju för tio procent av den svenska vindkraften i dag och har en väldigt stor möjlighet att utvecklas i framtiden. För oss är det jätteviktigt att få igång en positiv utveckling av den svenska vindkraften och då får man inte motarbeta saker som kooperativ vindkraft, säger Per Bolund, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Läs artikel på Sveriges radios hemsida

Andelen förnybar el ökar inom EU

Andelen förnybar energi för elproduktion ökade i EU med 16,4 procent 2008, enligt beräkningar i årsrapporten ”The State of Renewables Energies in Europe” från Eurobserver, rapporterar nyhetsbrevet ENDS Europe Daily.

Ökningen beror främst på ett utmärkt år för vattenkraften och en stark ökning i andra sektorer som vindkraft, fast biomassa och solenergi. EU är nu 4,6 procent från sitt mål till 2010.

Vattenkraft kvarstår som den största källan för produktion av förnybar el (59,5 procent), följt av vindkraft (21,1 procent) och biomassa (17,1 procent).


Läs pressmeddelande här

Så, det var en samling positiva nyheter som kretsar kring klimatförändringarna. Jag hoppas att ni nu ser lite positivare på att människan kommer lyckas ta sitt förnuft till fånga och minska på de förändringar vi kan vänta oss framöver.

2 kommentarer:

Tekla sa...

Oj, det var trevligt med glada klimatnyheter, men kanske räcker det med några få i ett och samma inlägg. Jag läste de tre första. Kanske kan vara en stående punkt efter varje vanligt inlägg?

Karolina sa...

Är det verkligen en positiv nyhet att Sverige 2009 nettoimporterade el? Min uppfattning är el producerad i Sverige är renare än el producerad i andra länder. Men annars är det positivt att Sverige minskar sin elanvändning under 2009, vilket vi kan tacka finanskrisen för.