torsdag 18 september 2008

Äntligen även mjukplasten!

Med ny teknik är det nu möjligt att på ett ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt sätt återvinna mjuka plastförpackningar.
Av den anledningen kommer man att börja samla in mjuka plastförpackningar i de 183 kommuner där hushållen hittills har lagt dem i hushållssoporna (där de genom kommunens försorg går till energiutvinning på en förbränningsanläggning).
Hushållen kommer att få lämna de mjuka och hårda plastförpackningar i samma återvinningsbehållare. Det blir alltså en gemensam insamling av plastförpackningar - oavsett om det är hård eller mjuk plast.

Genomförs 1 november

Förändringen genomförs den 1 november i de berörda kommunerna. FTI:s avtal med kommunerna om ersättning för att hanteringen de mjuka plastförpackningarna i hushållsavfallet har sagts upp och upphör samma datum.

I landets övriga kommuner, där man samlar in mjuka och hårda plastförpackningar i separata återvinningsbehållare, sker i dagsläget ingen förändring.

Källa och läs mer här!

1 kommentar:

Anonym sa...

inte en sekund för tidigt!