onsdag 16 juli 2008

Hembesök leder till mindre ström!


Nyligen har tjänstemän i Heby och Sala kommuner gett sig ut till villor och lägenheter med lågenergilampor, tätningslister, diodlampor, stand-by-knappar, timers med mera i bagaget.
18000 hushåll ska fås att minska energiförbrukningen. Och lockbetet heter lägre kostnader.
Det är SHE, Sala-Hebys gemensamma energibolag som i dagarna startar en kampanj som pågår till 13 juni.

- Vi tror det finns väldigt många hushåll som talar om att minska på energiförbrukningen men det blir inte av, säger VD Kenneth Mårtensson. Vi erbjuder att hjälpa dem på plats i hemmet, det är den stora skillnaden. Många kommuner bjuder in till informationsmöten om energibesparing. Vi tror vi är den enda kommun som i stället erbjuder service i hemmet och påpekar på plats vad vi tror att man kan göra.

Det är bara att ringa SHE och boka ett besök. Lågenergilamporna och alla andra energisparattiraljer får hushållet köpa till kommunens inköpspris. Men helt gratis är inte besöket. Man tar också en avgift på 250 för ett lägenhetsbesök och 400 för villa. Men SHE:s verksamhetschef Harald Önander betonar att ingen bör avskräckas av dessa avgifter. Pengarna får man snart igen.

- Den el man spar per år genom att byta en enda glödlampa mot en lågenergilampa kan värma upp 40-50 hushåll. SHE säger att man gör detta utan någon som helst vinning. Tvärtom blir det en kostnad under kampanjperioden. Kommunerna svarar för de stora miljöbesparingarna genom att till exempel satsa på biobränslen, fjärrvärme osv. Det finns en jättepotential i hushållen men det görs för lite.

- Små åtgärder men i stor omfattning är vad vi vill åstadkomma, säger Mårtensson. Vi måste också få folk att inse att såna här åtgärder inte minskar folks livskvalité.
Texten är hämtad från Uppsala nya tidning.

Inga kommentarer: