fredag 4 april 2008

Två tredjedelar av isbjörnarna borta år 2050


Hej,

Två tredjedelar av jordens isbjörnar kan vara borta år 2050 till följd av klimatförändringen och issmältningen i Arktis, visar en ny studie från U.S. Geological Survey.

Isbjörnarna är beroende av havsisen för att kunna jaga sin huvudföda, säl, och fylla på sina fettförråd inför vintern. Forskarna ser ett tydligt samband mellan havsisens förändring och isbjörnarnas hälsa och välbefinnande och de varnar för att havsisen kan krympa snabbare än man tidigare trott.

— Vi har nu fått en officiell bekräftelse på att tiden rinner ut för världens största landlevande rovdjur. Det går mycket fortare än vi trott. Men det är inte försent att vända utvecklingen och vi måste agera nu. Då har vi en chans att rädda isbjörnen kvar i sin nuvarande miljö, säger WWFs naturvårdschef Anders Modig.

Låt oss göra något åt detta. Plöttsligt har denna mailgrupp stannat på 120 medlemmar. Ni som ännu inte bjudit in era vänner men läser mina mail bjud in era vänner till denna grupp.
Ju fler vi blir desto starkare blir vi. I början av nästa vecka skall jag berätta om vad jag fick mansmagasiner KING att skriva om i semaste numret.

Trevlig helg.
Stephan
I elfte timmen

Inga kommentarer: