onsdag 9 april 2008

Svanenmärkt på Filippa K


Filippa K lanserar nu en Svanenmärkt kollektion med två T-shirts för herr och två T-shirts för dam. Den begränsade kollektionen lanseras i utvalda butiker under oktober.

Svanenmärket betyder att tröjorna är tillverkade med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från råvara till färdig produkt. Det är också en garanti för att en oberoende, tredje part har kontrollerat att produktionen och det färdiga plagget uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav. Kraven skärps kontinuerligt.

- Med våra Svanenmärkta kläder vill vi på Filippa K visa vårt långsiktiga miljötänkande. Som ett av de första klädmärkena i Norden går vi nu hela vägen med ett antal produkter och tar därmed ett stort kliv i rätt riktning vad gäller ekologiska kläder. Genom samarbetet med Svanen garanteras att hela processen – allt från plantan till produktionen – är ekologisk. Detta är bara en början på vårt långsiktiga tänkande inom miljöanpassad design, säger Maj-La Pizzelli, Product Director på Filippa K.
Vanligtvis ger alla led i textilindustrin, från fiberframställning till sömnad, upphov till miljöbelastningar, ofta orsakade av den intensiva användningen av kemikalier. Bomull brukar räknas till världens mest besprutade jordbruksgröda. I bomullsodlingar används ofta omoderna och allvarligt skadliga bekämpningsmedel och avlövningskemikalier.

- Att Filippa K nu arbetar enligt Svanens mycket hårda miljökrav är ett viktigt steg för vårt arbete. Vi är en miljömärkning som tar helhetsgrepp på kläders miljöpåverkan och kontrollerar allt från bomullsodling till produktion i fabrik och det färdiga plagget”, säger Ragnar Unge, VD på Miljömärkningen Svanen.

Vilka krav ställer Svanen på textilier? Svanen tar ett helhetsgrepp och ställer miljö-, hälso- och kvalitetskrav i alla led i produktionen, från att det ska vara ekologisk bomull till att beredningen och efterbehandling ska vara miljöanpassad.

Vänligen

Stephan Bäckman

I ELFTE TIMMEN

Inga kommentarer: